קבוצת מנו הולדינגס

Mano Holdings Group

Moran Mano

Moran Mano

Vice President | Executive Manager

Vice President | Executive Manager

Our Team Members

Mano Holdings Group